Skip to content

infrastructure

Forskningsinfrastrukturernas centrala roll inom life science

Under senaste tid har forskningsinfrastrukturernas roll uppmärksammats och diskuterats flitigt. Betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) har besvarats med remissyttranden och Life Science kontoret har arrangerat årlig life science konferens.